Brochure Revalidatie maatschappelijk werk

BPSW, 2009

Door de BPSW-functiegroep revalidatie en de branchevereniging Revalidatie Nederland is een nieuwe brochure ontwikkeld over actuele ontwikkelingen in de zorg. Het boekje in PDF-formaat biedt aanknopingspunten voor de profilering van het werk en vat het revalidatiemaatschappelijk werk kernachtig samen. De brochure is bedoeld voor maatschappelijk werkers die het management en collega’s van revalidatiecentra duidelijk willen maken wat hun werk inhoud.