Competentieprofiel Revalidatie Maatschappelijk Werk

BPSW, 2010

In het Beroepsprofiel van de Maatschappelijk werker staan de competenties van het maatschappelijk werk beschreven en toegelicht. De competenties in deze uitgave zijn een ‘vertaling’ hiervan naar het Revalidatie maatschappelijk werk.

Deels geven ze een algemeen beeld over welke competenties een maatschappelijk werker moet beschikken en deels beschrijft dit boekje specifiek de ‘R’ van Revalidatie maatschappelijk werk.