Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg

BPSW, 2018

De BPSW en het werkveld hebben samen het ‘Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg’ ontwikkeld. Hierin staan de competenties voor de casemanager dementie sociaal werk zorg beschreven. Uitgangspunt van het profiel is dat casemanagement bij moet dragen aan de best mogelijke zorg, ondersteuning en begeleiding voor mensen met dementie en hun cliëntsysteem.

Op 19 november jl is het Expertiseprofiel casemanager dementie sociaal werk zorg tijdens het Jaarevent Deltaplan Dementie gepresenteerd. Onderdeel van het Deltaplan Dementie is de inzet op een meer sociale benadering van dementie. Onder meer om mensen langer thuis te kunnen laten wonen. Casemanagers dementie sociaal werk zorg zijn opgeleid en toegerust voor de essentiële zorg die hierbij nodig is. Zij zijn bij uitstek in staat integrale en persoonsgerichte zorg te bieden, met oog voor de continuïteit van die zorg.

Dit nieuwe expertiseprofiel draagt bij aan nog betere kwaliteit van zorg voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast versterkt het de professionalisering en positionering van de casemanager dementie, en specifiek die van casemanagers sociaal werk zorg.

Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt een kwaliteitsregister voor casemanagers dementie sociaal werk zorg ingericht.