Factsheet Wet Verplichte GGZ

BPSW, 2019

Op dit moment valt de patiëntgroep van psychiatrische patiënten samen met de groep van mensen met een verstandelijke beperking of dementie onder dezelfde wet als het gaat om Bijzondere Opnemingen: de Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). Dit zijn echter twee zeer uiteenlopende groepen patiënten, met beide hun eigen psychische problemen, kenmerken en belangen. Daarom vervalt de Wet BOPZ per 1-1-2020 en wordt deze vervangen door 2 nieuwe wetten:

1) de Wet Zorg en Dwang (WZD) voor het domein van de verstandelijk gehandicaptenzorg en mensen met dementie.

2) de Wet Verplichte GGZ voor psychiatrische patiënten.

Deze factsheet vertelt over de nieuwe Wet Verplichte GGZ.