Handreiking Familieparticipatie verpleeghuismaatschappelijk werk

BPSW, 2009

Nieuwe ideeën rondom familieparticipatie vallen volgens de BPSW binnen het domein van het maatschappelijk werk. Om je in staat te stellen familieparticipatie als structureel onderdeel binnen de organisatie op de kaart te zetten, heeft de BPSW op basis van een publicatie van Vilans een praktisch document samengesteld.