Handreiking Geheimhouding & Privacy

BPSW, 2017

In deze uitgave (een reader) van de BPSW over geheimhouding en privacy staat de bestaande wet- en regelgeving die voor professionals in het sociaal werk van toepassing kan zijn, kort uitgelegd. Relevante thema’s en wet- en regelgeving worden steeds ingeleid en toegelicht, afgewisseld door de letterlijke wetteksten in kaders, zoals deze zijn te vinden op wetten.overheid.nl.

Verzending en betaling:

Wij verzenden alle bestellingen met PostNL.Betaling vindt plaats via iDEAL.

Bestel deze publicatie

  • BPSW-leden: € 20
    Niet-leden: € 20
Bestel