Kompas in de Jeugdhulp en Jeugdbescherming

BPSW, NIP, NVO 2018

Jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers werken in een belangrijke, uitdagende, maar ook veeleisende omgeving. En dus staan zij vaak voor beroepsethische vraagstukken en dilemma’s. De beroepscode van een beroepsgroep kan hen daarbij ondersteunen. Een beroepscode gaat onder meer over vakbekwaamheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit – kortom: dat wat jeugdprofessionals tot goede professionals maakt. Met dit Kompas bieden de beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO een handreiking aan professionals om hun professionele rol invulling te geven in een werkveld dat sterk veranderd is door de invoering van de Jeugdwet.

Het kompas bevat informatie over beroepsethiek, wetgeving en thema’s die jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers dagelijks in de praktijk tegenkomen. Geheimhouding, toestemming, gezag, dossiers, de professionele standaard, het tuchtrecht en nog veel meer.