Professioneel statuut Jeugdzorg

Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PJ&J)

Je hebt als professional in de jeugdzorg een gemeenschappelijk doel met jouw werkgever, namelijk goede kwaliteit van zorg bieden. Maar jullie hebben verschillende verantwoordelijkheden. Een professioneel statuut voorkomt spanning tussen jouw beroepsethische normen en de voorschriften en doelen van de organisatie.

De BPSW heeft in het kader van het Project Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming meegewerkt aan de totstandkoming van een Model Professioneel Statuut.