Promotiedocument: Groepswerk op de kaart zetten

Een publicatie van de werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk van de BPSW

Dit document is samengesteld door de landelijke Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk van de BPSW en is bedoeld ter ondersteuning van groepsmaatschappelijk werkers en groepswerkers bij de promotie van het groepswerk binnen en buiten hun organisatie.

Bij die promotie is het gebruik van de juiste argumenten van belang. Bovendien verschillen die argumenten afhankelijk van de mensen waar je mee in gesprek gaat. Daarom hebben we in dit document het onderscheid gemaakt tussen groepswerk op de kaart zetten bij

1. gemeente ambtenaren / beleidsmakers / financiers/accounthouders
2. managers van de eigen instelling
3. collega’s
4. netwerkpartners
5. cliënten

Daarnaast geven we tips over de manier waarop je de meerwaarde van het groepswerk voor het voetlicht kunt brengen.