Transparant aanbod maatschappelijk werk in de ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ

Movisie en BPSW, 2010

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt en welke diensten zij leveren. Wat heeft een discipline te bieden, voor wie, met welke doelen, op welke manier en met welke beoogde resultaten?

(Scholte, M. en C. van Dam)