Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker

Movisie en BPSW, 2013

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

Het nieuwe aanbodbeschrijving voor het SMW is een bouwsteen voor de toekomst en beschreven in de vorm van modulen. Die zijn op te vatten als ‘zorg- of hulpverleningseenheden’ die met elkaar de bouwstenen vormen voor het totale aanbod van het schoolmaatschappelijk werk.

Auteur: Lammersen, G.; Dam, C. van