Van Beroepscode naar Moresprudentie

BPSW en ThiemeMeulenhoff, 2019

Deze brochure vormt een introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het sociaal werk. De introductie is bedoeld voor de volgende social professionals, aankomend en uitvoerend:

– jeugd- en gezinsprofessionals
– maatschappelijk werkers
– sociaalagogisch werkers
– sociaal werkers

De brochure geldt ook als een inleiding voor het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk.’