Van Beroepscode naar Moresprudentie

BPSW en ThiemeMeulenhoff, 2011

Het belang van het werken met beroepsethiek en beroepscode voor de:

– Maatschappelijk werker
– Sociaalagogisch werker
– Jeugdzorgwerker

In deze brochure bieden we een korte introductie over het benutten van beroepsethiek en beroepscode in het werk als social professional. De brochure geldt ook als een inleiding voor het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk.’