Regionetwerk Noord

Het regionetwerk Noord is een enthousiast netwerk, waarin (8-16) werkers uit het sociale veld, docenten, studenten en anderszins betrokkenen participeren, afkomstig uit regio Noord: Groningen, Friesland en Drenthe. De Hanzehogeschool Groningen en Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) steunen het netwerk en zijn actief betrokken. 

We verdiepen ons in trends, issues en algemene zaken die betrekking hebben op ons vakgebied en peilen de behoeften van sociaal werkers in de regio. We streven naar een goede samenwerking tussen opleiding, werkveld en de BPSW.

Ook  organiseren we in de regio gewenste bijeenkomsten over actuele thema’s die aanslaan in het veld. Deze activiteiten bewerkstelligen een uitwisseling over het vak met alle betrokkenen en het vergroten van de deskundigheid. Daarnaast kan het regionetwerk lobbyen in het werkveld en in de politiek op lokaal niveau.

Het netwerk functioneert als een schakel tussen (centraal) bureau en leden in de regio.

Agenda
Bijeenkomsten zijn ongeveer eens per twee maanden, afwisselend in Groningen en Drachten.

29 januari 2018:                Hanzehogeschool, Marie Kamphuis Borg,  Groningen

26 maart 2018:                 CSG Liudger, locatie VMBO, Splitting 63, Drachten

4 juni 2018:                         Hanzehogeschool, Marie Kamphuis Borg,  Groningen

24 september 2018:          CSG Liudger, locatie VMBO, Splitting 63, Drachten

19 november 2018:            Hanzehogeschool, Marie Kamphuis Borg, Groningen

Activiteiten
Het regionetwerk Noord heeft sinds haar oprichting in 2006 (mede) georganiseerd:

  • Symposia: “de cliënt centraal”, “sterk in maatschappelijk werk”,
  • Workshops: o.a. ondernemen in het werkveld, moreel beraad, profilering met het beroepsprofiel, meldcode
  • Lezingen:a. geweldloos verzet

Daarnaast worden sprekers uit het werkveld uitgenodigd tijdens ons overleg (over bijv. LVB, WMO werkplaats). Het landelijk bestuur van BPSW bezoekt met regelmaat de bijeenkomsten.

Meer info of aanmelden
Als je interesse hebt om deel te nemen of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met regionetwerknoord@bpsw.nl of met Kristine Evertz, ambassadeur regionetwerken van de BPSW.