Regionetwerk Rotterdam van de BPSW

‘Ik vind het belangrijk om onze beroepsgroep op de kaart te zetten en te houden.’

 

Leden van de BPSW werken in uiteenlopende sectoren en functies in het sociaal werk. Daarnaast zetten veel leden zich in voor de professionalisering van hun vak. Wie zijn deze professionals? En wat drijft hen? Het woord is dit keer aan Rob Bakker, oud-docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en voorzitter van het BPSW-regionetwerk Rotterdam. Hij vertelt hoe regionetwerken bijdragen aan de profilering van professionals in sociaal werk.

Wat is een regionetwerk?
‘Een regionetwerk is een samenwerkingsverband tussen leden van de BPSW en hogescholen. In ons netwerk zitten 12 mensen, de ene helft professionals in sociaal werk en de andere helft docenten en oud-docenten. Het leuke is dat ons netwerk de laatste jaren aan het verjongen is: er komen steeds meer young professionals bij.’

Waarom ben je lid van het regionetwerk?
‘Ik heb twintig jaar gewerkt als maatschappelijk werker. Ik wil voeling houden met ontwikkelingen in het veld. Daarbij vind ik het leuk om contact te hebben met collega’s die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in ons beroep. Ik vind het belangrijk om onze beroepsgroep op de kaart te zetten en te houden. Wij maken als sociaal werkers vaak het verschil voor onze cliënten, zodat ze weer verder kunnen met hun leven. Dat doen we meestal in stilte. Maar bescheidenheid past niet meer in deze tijd. Het regionetwerk is een van de middelen om ons als professionals te profileren. Dat doen we door naar buiten te treden en ons met zoveel mogelijk ontwikkelingen te bemoeien. Wij laten als netwerk zien wat sociaal werkers doen en kunnen, in contacten met de gemeente, gemeentelijke diensten, wijkteams en grote organisaties in het veld.’

Hoe doen jullie dat?
‘Door het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op ons werk, die met elkaar te bespreken en onze kennis te verdiepen. We peilen de behoeften van professionals in onze regio en inventariseren welke bijdrage we kunnen leveren aan de professionalisering van ons vak. Ook organiseren we bijeenkomsten en activiteiten. Zoals een conferentie vorig jaar met de Werkplaats Sociaal Domein (opvolger van de Wmo-werkplaats, red) over het werken in wijkteams. Tijdens die dag gaven leden van het netwerk samen met docenten van de Werkplaats workshops aan professionals in sociaal werk.’

Wat zie jij als een groot succes van jullie netwerk?
‘Uit de conferentie over het werken in wijkteams is voortgekomen dat wij nu met leden van wijkteams in gesprek gaan over ethiek en privacy. Dat is nodig, omdat het functieprofiel van leden van de wijkteams – gemaakt door de gemeenten – op gespannen voet staat met het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker. Omdat we met veel organisaties in gesprek zijn, is er echt een beweging aan het ontstaan.’

Hoe verloopt de samenwerking met de hogescholen?
‘Uitstekend. De hogescholen in onze regio faciliteren ons goed. Zo kijken we samen met docenten wat er in het onderwijs moet komen over de beroepscode, ethische vraagstukken die uit de code voortkomen en de registratie.’


De BPSW heeft verschillende regionetwerken. Naast Rotterdam zijn dat op dit moment:

  • Regionetwerk Twente
  • Regionetwerk ZuidOost
  • Regionetwerk Noord

De regionetwerken geven ‘dicht bij huis’ de mogelijkheden om je vak te profileren, te netwerken, kennis te vergaren en je vaardigheden en competenties te ontwikkelen. De netwerken organiseren studie- en themabijeenkomsten naar aanleiding van (regionaal) gesignaleerde maatschappelijke ontwikkelingen. Meer weten over de regionetwerken, en /of lid worden van een regionetwerk? Neem dan contact op met BPSW stafmedewerker Gea Kosters via gkosters@bpsw.nl.  Of kijk op www.bpsw.nl onder de kop ‘professionals’.