Regionetwerk Rotterdam

Een actief netwerk midden in de praktijk

Het regionetwerk is een enthousiast kennisintensief netwerk, waarin sociaal werkers, docenten en anderszins betrokkenen participeren. We verdiepen ons in trends, issues en algemene zaken die betrekking hebben op ons vakgebied, en peilen de behoeften van sociaal werkers in de regio. Het netwerk telt 10 – 15 actieve leden en staat ook open voor studenten. Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam steunen ons netwerk.

We bedenken op welke manier we een bijdrage kunnen leveren door het organiseren van bijeenkomsten of activiteiten, of deelname aan activiteiten van anderen. De praktische waarde hiervan voor de sociaal werkers moet zijn dat zij zich gevoed voelen en dat er plaats is voor bezinning. We willen in dialoog met en van elkaar leren, en de mogelijkheden verkennen om de waarden van het beroep uit te dragen.

Andere aanpak
Het sociaal domein is o.a. door invoering van de Wmo en de komst van de sociale wijkteams flink in beweging. Er wordt een andere aanpak van sociaal werkers vereist, waardoor er behoefte is om recente ontwikkelingen te verduidelijken en na te denken op welke wijze we het beste op kunnen komen voor de – vaak kwetsbare – mensen die een beroep op ons doen.

Belangen behartigen
Het Regionetwerk Rotterdam is op zoek naar kansen en mogelijkheden om de sociaal werkers kracht bij elkaar te laten zoeken. Zo fungeert het regionetwerk als belangenbehartiger van de beroepsgroep.

Doelen
We hebben als doel voor ogen :
•    kritisch reflecteren op eigen handelen
•    kritisch reflecteren op de context waarin we werken
•    ontwikkeling en profilering van vakbekwame sociaal werkers

Wat we doen
Deelnemers aan het regionetwerk van de BPSW zetten zich in om zaken te signaleren die van belang zijn voor beroepskrachten en hun cliënten in het sociaal werk, en bespreken vervolgens welke acties in het kader van de professionalisering en profilering van de beroepsgroep passend en zinvol kunnen zijn.

Bijeenkomsten
Het regionetwerk houdt jaarlijks ca. acht netwerkbijeenkomsten, organiseert bijeenkomsten in de stad/regio en legt contacten met andere partijen. Tevens fungeren de netwerkleden als schakel tussen sociaal werkers, het werkveld en de onderwijsinstituten.
Leden van het netwerk zetten zich – naar vermogen – actief in, dat wil zeggen dat zij bereid zijn taken op zich te nemen en mede verantwoordelijkheid te dragen voor de gang van zaken.

Activiteiten
We hebben ongeveer eens per twee maanden een netwerkbijeenkomst op maandag van 18.00-19.30 uur, afwisselend op Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam; voor een broodje wordt gezorgd. Naast de netwerkbijeenkomsten staan voor 2019 weer verschillende activiteiten gepland. Op 14 mei staat er een sociaal café. Daarnaast gaan we door met de ingezette koers van invloed uitoefenen op de gemeentepolitiek. We geven gastlessen op de beide Hogescholen en we gaan columns schrijven op de website van het sociaal domein.

Meer weten over wat het netwerk doet en waarom? Lees dan dit overzicht van onze activiteiten in 2017 en 2018, het verslag van de bijeenkomst van de Rotterdamse Focusdag of het verslag van het Sociaal café op 6 november 2018. 

Aanmelden
Als je interesse hebt om deel te nemen of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Regionetwerkrotterdam@bpsw.nl.