Regionetwerk Twente

Je bent lid van de beroepsvereniging en dat is o.i. een statement ten aanzien van je professie. Je verwacht dat de BPSW zich sterk maakt voor het vak dat je uitoefent, daarom ben je lid. Af en toe volg je misschien een cursus, of bezoek je soms het jaarlijkse congres. Maar veel van het aanbod speelt zich af op behoorlijke afstand, en kost je gauw een hele dag. Tegelijk staat het vak van sociaal werker behoorlijk onder druk, en is reflectie daarop – juist ook als collega’s onder elkaar – onmisbaar. Vinden wíj tenminste..

Regionetwerk Twente bestaat inmiddels ruim 10 jaar en biedt dichtbij een mogelijkheid om collega’s uit het werkveld te ontmoeten, kennis en ervaringen uit te wisselen en op de hoogte te blijven van wat iets verderop in het werkveld zoal speelt. En zo te blijven werken aan je professionaliteit.

Wij treffen elkaar eens per 6 weken en organiseren minimaal eens per jaar een grotere activiteit. De afgelopen jaren stond het zogenaamde Nieuwe Werken veelal centraal, met de (nieuwe?) eisen die dat aan de sociaal werker stelt, én de spanningen die het oproept. Boeiende thema’s die voorlopig zullen blijven spelen.

Momenteel bestaat onze groep uit zo’n 8 mensen en we zoeken nog een handvol geïnspireerde sociaal werkers die opbouwend kritisch met hun vak bezig zijn en dat graag ook samen met anderen/collega’s doen. We streven naar een actieve kern van 10 à 14 mensen (1e schil), met daaromheen een 2e schil van geïnteresseerden die af en toe mee willen doen aan een activiteit.

We werken met een halfjaarprogramma, waarin een aantal gezamenlijk gekozen thema’s gepland staan die als themabijeenkomsten ook open staan voor overige geïnteresseerden. Daarnaast organiseren we regelmatig een sociaal café, waar we een thema breder belichten. Zo hebben we in de afgelopen jaren diverse keren aandacht besteed aan de wijkteams in de grote steden in Twente. Vertegenwoordigers uit de politiek en betrokken organisaties worden hierbij uitgenodigd.

Interesse?  Mail naar regionetwerktwente@bpsw.nl.

Volgende bijeenkomsten

  • 17 januari 2019: casuïstiek en voorbereidingen sociaal café
  • 6 maart 2019: de aangescherpte meldcode en afwegingskader met een vertrouwensarts

Activiteiten
We zijn bezig met de voorbereidingen voor een Sociaal Café in het voorjaar van 2019. Werkthema: de BPSW en de politieke beïnvloeding. Meer informatie volgt binnenkort op deze website en via de nieuwsbrief van de BPSW.