Regionetwerk Zuid-Oost

Het 
regionetwerk (werkgebied Gelderland, Brabant en Limburg) bestaat momenteel uit een kerngroep van zo’n 9 leden: sociaal werkers, docenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en studenten. De sociaal werkers zijn werkzaam in het algemeen maatschappelijk werk, persoonlijk begeleider, de reclassering, zelfstandig ondernemer etcetera. Iedere 6 weken komen we een avond samen te Nijmegen. In september 2013 hebben we onze naam gewijzigd in Regionetwerk Zuid Oost omdat deze naam beter ons werkgebied dekt.

Doelgroep
Het regionetwerk staat open voor sociaal werkers, docenten en studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen. We zijn nog op zoek naar vertegenwoordigers uit de werkvelden: bedrijfsmaatschappelijk werk, jeugdzorg, (school)maatschappelijk werk, sociale wijkteams, ggz-agogen, etcetera. Voorwaarde is wel het lidmaatschap van de BPSW en werkzaam zijn in of afkomstig zijn uit de regio Zuid Oost Nederland.

Doelstelling
Het regionetwerk versterkt de verbinding tussen studie en praktijk. Via georganiseerde bijeenkomsten kunnen social professionals op een informele manier collega’s uit verschillende werkvelden ontmoeten en praktische kennis en ervaringen uitwisselen. Het regionetwerk organiseert activiteiten (presentaties, workshops, lezingen, discussies etc.) die van praktische waarde zijn voor collega’s in de regio. Het zijn activiteiten door leden voor leden ten behoeve van professionalisering.

Goede activiteiten dragen bij aan een positief imago van de beroepsgroep, de hogeschool en van de BPSW. Dit ideële doel is ook het doel van de Regionetwerken. Dit vergt zonder meer bereidheid en inzet op vrijwillige basis van de “netwerkers”, anders kan het netwerk niet functioneren. De BPSW verleent daarbij ondersteuning.

Meedoen?
Meedoen betekent zo’n zes voorbereidende vergaderingen per jaar (in de laatste aanloop tot een georganiseerde activiteit kan dat tijdelijk wat vaker zijn) en natuurlijk het deelnemen aan de activiteit zelf. Inhoudelijk gaat het o.a. om het mede bepalen van de inhoud en vorm en het uitnodigen van sprekers. Kortom: je bent met collega’s uit verschillende werkvelden actief bezig met actuele thema’s en breidt je contacten uit. Bovendien kom je in aanmerking voor registerpunten van het Beroepsregister (www.registerplein.nl) en doe je (extra)organisatie-ervaring op.

Overlegfrequentie en vergaderlocatie
De bijeenkomsten van het regionetwerk worden 1x per 6 weken gehouden op de locatie van de HAN, Kapittelweg 33 Nijmegen. Tijdstip: van 18.00 tot 20.00 uur. Eén keer per jaar hebben we een gezamenlijke activiteit voor het versterken van de onderlinge verbinding. We combineren nut met plezier.

Functies
Het netwerk heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester (vacant) en aandachtsfunctionaris PR. We zijn altijd op zoek naar aanvulling van het netwerk. Je kunt lid worden als je een lid bent van de BPSW: o.a. maatschappelijk werkers/ sociaal werkers/pedagogen, docenten en studenten.

Activiteiten 
2014: Werkconferentie ‘De kracht van profileren’. Een werkconferentie met workshops
Workshop 1; Profileren als zelfstandig werkende professional (Kim Dekkers)
Workshop 2; Profileren als procesregisseur (Hanneke Laarakker)
Workshop 3; Profileren als persoon (Tet van der Donk)
Workshop 4; Profileren in netwerken van ketenpartners. (Karin Moonemans)

Doorlopende activiteit: intervisie
De mogelijkheid om intervisie te organiseren met vakgenoten uit een andere organisatie.

Het voordeel van intervisie buiten je eigen organisatie is dat je niet intern georiënteerd blijft. Je krijgt frisse vragen omdat je mede-intervisanten niet ‘gehinderd’ worden door de ervaringen binnen jouw organisatie. Je kijkt vanuit diversere invalshoeken naar je vraagstuk en leert om organisatie overstijgend te kijken waardoor je blik op het vak verruimd wordt.

Mogelijk idee voor een volgende activiteit
Sociaal Café: ‘Grip op transities en veranderingen in het Sociale Domein’

Contact
Ben je geïnteresseerd in deelname? Mail dan naar: info@bpsw.nl.