Uitgelicht: een jeugdbeschermer

Wie zijn de leden van de BPSW? En wat drijft hen? Het woord is aan Theun Leerling, jeugdbeschermer bij Nidos, een instelling die de voogdijtaak uitvoert voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Hij vertelt over wat zijn werk zo bijzonder maakt en waarom hij mee heeft gewerkt aan de oprichting van de functiegroep Jeugd binnen de BPSW.

Wat doe je precies?
‘Ik ben als voogd verantwoordelijk voor de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Ik houd mij bezig met de ontwikkeling van de jongeren en hun functioneren in Nederland door trajecten uit te zetten op de drie leefniveaus, school, huisvesting en vrije tijd.’

Waarom heb je voor dit werk gekozen?
‘Ik werk 22 jaar bij Nidos en ik vind het een wereldbaan! De jongeren die bescherming nodig hebben, komen uit totaal andere culturen, meestal een wij-cultuur waar familieverbanden heel belangrijk zijn. Ze hebben op jonge leeftijd al grote beslissingen moeten nemen, wel of niet samen met hun familie. Er komt dan een oerinstinct, een enorme kracht bij ze naar boven. Wij zeggen vaak: ‘Er is niks met onze jongeren, maar ze missen wel wat.’ Het ontbreekt ze aan gezagsdragers en aan de vaardigheden om in een nieuwe cultuur te functioneren. Hun problemen hebben minder met hechting, opvoeding en gedrag te maken, maar met het feit dat ze zijn gevlucht.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Op het contact met de jongeren en de commitment die ik bereik. Met sommigen heb ik ook als ze volwassen zijn nog contact. Met de meesten gaat het goed, en dat willen ze laten zien.’

Je ziet het als je missie om professionele autonomie te versterken onder professionals. Waarom?
‘Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die we nemen. We moeten niet voor elke actie een gedragswetenschapper bellen. We kunnen kwesties beter in een intercollegiaal overleg met aandacht functionarissen bespreken. Daar zit de kennis en de expertise. ‘Hou het klein’ zeg ik altijd. Bij het nemen van een kernbeslissing zal er, naast het volgen van een richtlijn, een advies van de gedragswetenschapper meegewogen worden in de besluitvorming.’

Je hebt met een aantal andere leden de BPSW-functiegroep Jeugd opgericht. Waarom?
‘Ik vind het belangrijk om als functiegroep de verbinding te zoeken en te krijgen met collega’s. Een sterke beroepsvereniging is voor alle betrokkenen én voor de inhoud van het werk belangrijk. Ook wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling, bewustwording en versterking van de professie in het algemeen en aan de professionele ontwikkeling van de jeugdzorgwerkers. Het is ook van belang dat de professionals een platform hebben waar ze hun kennisontwikkeling en –uitwisseling kunnen vorm geven.’

Meer weten over de functiegroep of een bijdrage leveren aan de groep? Neem dan contact op met de BPSW via info@bpsw.nl.