Werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk

De BPSW-werkgroep Groepsmaatschappelijk Werk houdt zich expliciet bezig houdt met de methodiek / begeleidingsvorm ‘groepsmaatschappelijk werk’. We noemen ons bewust geen functiegroep, omdat we ons niet specifiek richten op één bepaalde werksector binnen het maatschappelijk werk, maar op alle sectoren in het maatschappelijk werk.

De werkgroep is in 2005 gestart met het formuleren van een aantal doelstellingen te weten:
• Ontwikkeling en profilering van het groepsmaatschappelijk werk
• Uitwisseling mogelijk maken / delen en vergroten van kennis en beschikbaar materiaal,
• Verdere ontwikkeling van de methodiek.

Werkwijze
De werkgroep werkt aan deze doelstellingen middels
• initiëren van ontwikkeling en uitvoering van specifieke scholingen en trainingen,
• het organiseren van symposia en werkconferenties,
• het verzamelen en delen van relevante informatie via deze pagina en de website       www.groepsmaatschappelijkwerk.nl ,
• het onregelmatig versturen van een email nieuwsbrief over het groepsmaatschappelijk werk
• het initiëren van regionale uitwisselingsbijeenkomsten.

Interesse?
Mocht je eens een werkgroepbijeenkomst willen bijwonen, en/of zelf interesse hebben om deel te nemen aan de werkgroep of andere informatie rondom groepsmaatschappelijk werk zoeken dan kun je contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep Han Baeten via 06 – 128 218 93 of via maatschw@groepsmaatschappelijkwerk.nl

Actueel

De werkgroep heeft een promotiedocument gemaakt om het groepswerk te promoten. Naar de download. 

In 2016 zijn regionaal groepen gevormd van maatschappelijk werkers die voor uitwisseling rondom groepsmaatschappelijk werk bij elkaar komen. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met het werkgroeplid die contact heeft met deze regionale uitwisselingsgroepjes. Je kan deze contactpersonen terugvinden op de website voor groepsmaatschappelijk werk 

Momenteel wordt gewerkt aan een tekst, te gebruiken om het groepsmaatschappelijk werk te positioneren en profileren richting collegae, MT en financierders. Wil je hieraan meewerken en denken dan kun je contact opnemen met Han Baeten via 06 – 128 218 93 of via maatschw@groepsmaatschappelijkwerk.nl

Vergaderdata
Zijn op te vragen bij de voorzitter via maatschw@groepsmaatschappelijkwerk.nl